Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

50 miljoner kronor mot sexuella trakasserier i skolan – så ska pengarna användas

Publicerad

Sexuella trakasserier i skolan är inte acceptabelt. Det anser regeringen som nu höjer anslaget till Skolverket med 50 miljoner kronor. Pengarna ska gå till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan.

– I många av vittnesmålen i #metoo beskrevs övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan. Grunden för övergreppen har ofta lagts när män varit pojkar. Därför är det så viktigt att vi har en stark och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning som kan samverka med skolans arbete för trygghet och mot kränkningar. Nu tillför vi 50 miljoner för kunna genomföra flera insatser för att stärka skolans arbete mot sexuella trakasserier, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolan kopplar inte sex- och samlevnadsundervisningen till arbetet mot sexuella trakasserier i tillräcklig utsträckning. Det visar en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen har gjort. Rapporten visar också att det finns brister i undervisningen kring normer och hbtq, och att det behövs fler normkritiska perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen.

För att höja kompetensen och stärka det förebyggande arbetet behövs ytterligare insatser. I vårändringsbudgeten höjde regeringen därför anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet med 50 miljoner kronor.

Nu har regeringen beslutat att 20 miljoner kronor av dessa medel ska gå till Skolverkets egna insatser i arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Ytterligare 20 miljoner kronor ska Skolverket fördela till organisationer i civilsamhället som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling.

Slutligen ska organisationerna Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet skolledare, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och SVEA få två miljoner kronor vardera för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för eleverna, med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier.

Det höjda anslaget och insatsen mot sexuella trakasserier i skolan har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet i vårändringsbudgeten. Medlen avser 2018.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.