Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill se permanent hemkörning från Systembolaget

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att den försöksverksamhet som Systembolaget i dag har av hemkörning av alkoholhaltiga drycker ska bli en del av den ordinarie verksamheten.

- Svenskarna gillar systembolagets breda utbud och service. Hembeställningen gör det lagom lättillgängligt och vi menar att det även kan öka tillgängligheten till Systembolagets beställningssortiment från de mindre producenterna, säger socialminister Annika Strandhäll.

I dag kan hembeställning endast göras av privatpersoner över 20 år som bor och är skrivna i ett av följande områden: Askim, Borås, Brämhult, Göteborg, Mölndal, Skåne län, Stockholms län, Uppsala, Västerbottens län samt Västernorrlands län. Regeringen vill att möjligheten ska finnas för vanligt folk i hela landet.

- Vi lever i ett avlångt land med väldigt varierade avstånd till serviceverksamhet. Jag tror att detta skulle kunna underlätta för landsbygden, säger socialminister Annika Strandhäll.

För regeringen är det viktigt att värna den restriktiva alkoholpolitiken. Det är angeläget att Systembolaget håller en god uppsikt och kontroll över vilka man säljer till, och arbetar aktivt med sitt uppdrag att inte främja ökad alkoholkonsumtion.

Regeringen gör vidare bedömningen att förslaget är förenligt med det mycket sköra undantag Sverige har från EU:s regelverk när det gäller alkoholhandelsmonopolet. Regeringen ser även att detta är en bra modell som motverkar marknadslösningar vad gäller alkoholförsäljning på distans, i linje med Sveriges undantag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Publicering av lagrådsremissen

När lagrådsremissen är lämnad till Lagrådet kommer den att publiceras på webbplatsen www.regeringen.se. Det sker vanligtvis fredagen efter regeringssammanträdet.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter