Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid

Publicerad

Folkhälsomyndigheten ska förbereda och genomföra en informationsinsats i syfte att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Man ska även fördela ytterligare medel till inom området verksamma ideella organisationer. Det beslutade regeringen i veckan.

- Regeringen har satsat stora resurser på att stärka arbetet kring psykisk ohälsa. Ett sätt att förebygga psykisk ohälsa och självmord är att öka kunskapen om dessa frågor i befolkningen. Personer som mår psykiskt dåligt ska inte stigmatiseras i samhället och vi måste bli bättre på att tala om dessa frågor, säger socialminister Annika Strandhäll.

Myndigheten ska i ett första steg utreda och redovisa en plan för hur en sådan informations- och kunskapshöjande insats kan utformas och genomföras. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2018. Insatsen planeras därefter att genomföras under 2019–2020.

Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att fördela ytterligare medel, 10 miljoner kronor, till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention. Myndigheten har i och med det beviljat medel på totalt 25 miljoner kronor under 2018 till ideella organisationer verksamma inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

- Dessa organisationer gör ovärderliga insatser genom att bland annat erbjuda hjälp till personer med självmordstankar, men även genom att stödja anhöriga och efterlevande. De behöver mer resurser för att kunna hjälpa fler. Det krävs förstärkta insatser för att uppnå nollvisionen om att ingen människa ska må så dåligt att den tar sitt liv, säger socialminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00