Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Arbetssituationen för personliga assistenter ska utredas

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning av yrket personlig assistent. Syftet är bland annat att få en översyn av yrkesgruppens arbetsförhållanden och arbetsuppgifter samt utreda behovet av utbildningsinsatser och lämna förslag på förbättringsåtgärder.

- Bakgrunden är att vi inte har någon tidigare kartläggning av det elfte största yrket i Sverige. Det finns ett stort behov av att veta hur de arbetar och vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön och kompetensutvecklingen för de som arbetar i yrket, säger barn, - äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

- Min förhoppning är att kunskapen som kommer fram kan leda till förbättringar av arbetssituationen men också bättre kvalité för alla de som behöver en personlig assistans för att leva ett självständigt liv, säger Lena Hallengren.

Utredaren ska även undersöka de personliga assistenternas möjligheter till introduktion, informations- och utbildningsinsatser och vid behov föreslå hur information och kompetens kan stärka kvaliteten i yrket.
Utredningsuppdraget omfattar personlig assistans oavsett verksamhetsform. Uppdraget ska redovisas 15 januari 2020.

Fakta

Över 70 000 personer arbetar som personliga assistenter och yrkesgruppen är Sveriges elfte största yrkesgrupp. Majoriteten som arbetar som personliga assistenter är kvinnor (76%). (Källa: SCB)

Personlig assistent är ett yrke med uppgift att tillgodose grundläggande personliga behov hos den som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Den som har beviljats personlig assistans har rätt att bestämma vilken anordnare som ska utföra assistansen.

Arbetsgivare för personliga assistenter är den som är anordnare av assistansen oavsett verksamhetsform.

Syftet med att få personlig assistans ska vara att ge individen ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Kommittédirektiv: Översyn av yrket personlig assistent