Utrikesministern leder möten i FN:s säkerhetsråd om kvinnor, fred och säkerhet samt klimat och säkerhet

Utrikesminister Margot Wallström är i New York 9-12 juli för att leda möten i FN:s säkerhetsråd om kvinnor, fred och säkerhet i Sahel, samt klimat och säkerhet.

Besöket till New York följer direkt på en resa till Tchad och Niger i Sahel-regionen tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed och AU-sändebudet Bineta Diop.

Resan syftade till att ta arbetet för kvinnor, fred och säkerhet till nästa nivå genom att fokusera på kvinnors positiva roll för fred. De perspektiv som förmedlades av kvinnor i Tchad och Niger tas nu till New York och de möten som utrikesministern leder i säkerhetsrådet.

– Att öka kvinnors deltagande och deras inflytande i konfliktförebyggande och krishantering är en av Sveriges främsta prioriteringar under tiden som säkerhetsrådsmedlem, säger utrikesminister Margot Wallström.

På agendan för FN:s säkerhetsråd i veckan står även klimatrelaterade säkerhetsrisker.

– Det är hög tid att FN-systemet på allvar tar sig an dessa frågor för att bättre förstå och kunna förutspå hur klimatförändringar påverkar säkerhetsläget. Det är en förutsättning för att kunna upprätthålla fred, säger utrikesminister Margot Wallström.

I samband med besöket planeras även bilaterala möten med seniora tjänstemän inom FN-systemet om aktuella konflikter, samt möten med civilsamhällesrepresentanter.

Pressträffar i New York
Kortare pressträff (s.k. stakeout) äger rum inför säkerhetsrådsmötena, kl. 09.45 tisdag 10 juli (inför briefing om Sahel med fokus på kvinnor, fred och säkerhet) och onsdag 11 juli (inför debatt om klimatrelaterade säkerhetsrisker).

En längre pressträff äger rum kl. 09.00 onsdag 11 juli i Rose Garden, FN-högkvarteret.

Anmälan sker till Lisa Laskaridis Sarmiento vid Sveriges permanenta FN-representation.

Kontakt

Lisa Laskaridis Sarmiento
Press och Kommunikation, Svenska FN-representationen i New York
Telefon +1 212 583 2543
Mobil +1 917 239 0941
e-post till Lisa Laskaridis Sarmiento