Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Arbetet med att stärka Sveriges beredskap intensifieras

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om ett paket av åtgärder som ska stärka vår förmåga att hantera situationer inför och under höjd beredskap och då ytterst i krig, men som också kommer stärka vår generella beredskap vid fredstida kriser.

Människor ska känna sig trygga med att Sverige kan hantera allt ifrån omfattande skogsbränder till situationer som exempelvis börjar med cyberattacker och påverkanskampanjer och i värsta fall slutar med ett väpnat angrepp. För att säkerställa att befolkningen skyddas, viktiga samhällsfunktioner fungerar och Försvarsmakten får stöd så att de kan möta ett väpnat angrepp så behövs ett effektivt civilt försvar.

Som en del i det arbetet har regeringen i dag:

  • beslutat om en utredning som ska föreslå tydligare ansvars- och ledningsförhållandena och en stärkt samordning inom civilt försvar inom ramen för totalförsvaret på såväl nationell, regional och lokal nivå. Förslagen ska utgå från Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft, inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025". Utredningen ska vara klar den 31 mars 2020.
  • beslutat om ändringar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) instruktion och klargjort myndighetens ansvar för bland annat planering, samordning och utvärdering av det civila försvaret.
  • beslutat om direktiv för inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. En särskild utredare får i uppdrag att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utredningen ska vara klar i augusti 2019. Den nya myndigheten ska vara på plats 1 januari 2021.

– Sverige får genom dagens beslut möjlighet till en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och ytterst i krig. Besluten stärker också samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. Det skapar en stark förmåga att möta den nutida hotbilden, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh