Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande har i dag överlämnats till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Publicerad

Utredare Johan Sjöö har i dag lämnat över delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande till justitie- och inrikesministern Morgan Johansson. Förslagen innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Dagens tillståndsplikt för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.
  • I syfte att bibehålla ett starkt integritetsskydd får myndigheterna även fortsättningsvis kamerabevaka endast om intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.
  • En sådan intresseavvägning ska göras av myndigheterna själva.
  • Om en myndighet inte gör en intresseavvägning kan den bland annat drabbas av en sanktionsavgift.

En huvuduppgift har varit att göra en kartläggning av behovet av förenklade regler vid kamerabevakning i brottsbekämpningen. Kartläggningen visar att tillståndsplikten medför negativa effekter för den brottsbekämpande verksamheten. Samtidigt har behovet av kamerabevakning ökat, bland annat till följd av terrorhot och som en konsekvens av kriminalitet och otrygghet i utsatta områden. Utredningen konstaterar att det numera finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt, särskilt genom den nya dataskyddsregleringen.

Förslagen förväntas medföra positiva effekter för brottsbekämpningen, vilket i förlängningen gynnar samhället i stort.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00