Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nästa mandatperiod krävs prioriteringar

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten vid regeringsöverläggningarna på Harpsund.

- Sverige står i ett helt annat läge än för fyra år sedan. Arbetslösheten har pressats tillbaka med 300 000 fler människor i jobb, vi har en god tillväxt och stora underskott har vänts till överskott. Vi har sparat 166 miljarder och betalat av på statsskulden som i år hamnar på sin lägsta nivå sedan 1977. Vi har rustat oss – både för att möta ett sämre läge och för att lösa de stora uppgifter som ligger framför oss. Nästa mandatperiod behöver vi prioritera. Att hantera klimatförändringen och det faktum att vi blir 300 000 fler äldre i Sverige det närmaste decenniet kräver stora resurser. Då har vi inte råd med stora skattesänkningar för de som tjänar mest, säger finansministern.

Stärkt ekonomi och stabila offentliga finanser

Jämfört med föregående prognos revideras tillväxten för innevarande år upp med 0,3 procentenheter till 2,9 procent, främst på grund av att BNP-tillväxten visade sig bli starkare än väntat det andra kvartalet.

Arbetslösheten förväntas fortfarande sjunka ytterligare under prognosperioden, till 6,1 procent. Sysselsättningsgraden ligger fortsatt på den högsta nivån sedan början av 90-talet och både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har reviderats upp sedan den senaste prognosen. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan 1981 och beräknas fortsätta sjunka.

Den offentliga sektorns finansiella sparande har reviderats upp med cirka tio miljarder kronor både för innevarande år och nästa år.

Inriktningen för budgeten för 2019

- Redan i budgeten för 2018 la vi in stora reformer som trappas upp ytterligare 2019. Vi fortsätter ta steg i avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten, vi gör stora klimatinvesteringar och gör en miljardsatsning för minskade skolklyftor, avslutar Magdalena Andersson.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator