Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen utreder vägar för att främja grönt sparande

Regeringen ger en utredning i uppdrag att undersöka förutsättningarna för gröna investeringar och hur de kan främjas genom en ny skattegynnad sparform. Utredningen ska lämna förslag på förändringar av skattereglerna för att främja sparande där kapitalet används för att finansiera gröna projekt.

– Ett skattegynnat grönt sparande med en tydlig kvalitetsmärkning skulle både skapa tydlighet för spararna och samtidigt bidra till finansieringen av en omställning mot ett hållbart samhälle, säger Per Bolund, finansmarknadsminister.

Regeringen har vidtagit många åtgärder för en grön finansmarknad. En del av omställningen av finansmarknadspolitiken har varit att göra det lätt för sparare att välja rätt. Ett gynnat grönt sparande skulle kunna vara ytterligare ett verktyg för att förenkla och göra det mer attraktivt att spara hållbart.

– Om vi ska klara klimat- och miljöomställningen krävs enormt stora investeringar och då är det viktigt att göra det ekonomiskt fördelaktigt att placera kapital i sådana investeringar, säger Per Bolund.

Ett skatteincitament kan utformas på olika sätt, t.ex. i form av en avdragsrätt eller en skattereduktion för grönt sparande. Ett exempel är det nederländska systemet med gröna sparkonton. Ett annat alternativ kan vara en lägre beskattning av sparande på investeringssparkonton där bara finansiella instrument eller fondandelar som uppfyller vissa miljökrav får förvaras. Utredningen ska analysera fördelarna och nackdelarna med olika alternativ.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Kontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00