Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Karolina Skog till toppmöte på COP24 i Polen

Publicerad

Måndag den 3 december representerar miljöminister Karolina Skog Sverige vid det toppmöte som markerar starten för FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen.

Den 3 december samlas politiska representanter, inklusive flera stats- och regeringschefer, från hela världen för att delta på Leader’s Summit under FN:s klimatmöte COP24. Toppmötets huvudtema är hur klimatomställningen kan göras på ett solidariskt och rättvist sätt – en så kallad ”just transition”. Toppmötet sätter tonen för de följande två veckornas förhandlingar.

− Parterna på klimatmötet behöver nå beslut som respekterar och genomför Parisavtalet i praktiken, och med en så hög ambition som möjligt. Utmaningen blir att hitta en balans som fungerar för alla, samtidigt som vi inte gör avkall på noggrannhet och ambition, säger miljöminister Karolina Skog.

Klimatmötet COP24 pågår 2-14 december i Katowice i Polen. På mötet ska medlemsstaterna besluta om ett gemensamt regelverk för att genomföra Parisavtalet. Under klimatmötet kommer den så kallade Talanoadialogen att bli det första tillfället sedan klimatmötet i Paris 2015 där länderna utvärderar hur det globala klimatarbetet fortsätter och svarar mot Parisavtalets mål.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00