Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Trafikverket ska öka säkerheten vid järnvägskorsningar

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Regeringen anser att åtgärder behövs för att antalet skadade och omkomna ska minska.

- Det har på senare tid inträffat flera allvarliga olyckor vid järnvägskorsningar i Sverige. Det är angeläget att snabbt kunna vidta åtgärder för att inte fler ska skadas eller omkomma på grund av säkerhetsbrister. Jag vill därför att Trafikverket snabbar på sitt arbete med att öka trafiksäkerheten vid järnvägskorsningar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att i närtid vidta åtgärder som ökar säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Trafikverket ska i uppdraget samråda med tågoperatörer och eventuellt andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2019.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00