Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nytt datum för vissa regler angående miljöinformation om drivmedel

Publicerad

Regeringen har beslutat att skjuta fram datumet fem månader för när vissa av de nya reglerna om miljöinformation om drivmedel ska träda i kraft till den 1 maj 2020. På detta sätt får konsumenter mer korrekt och uppdaterad information vid pumpen.

Förordningsändringen med det nya datumet för när reglerna träder i kraft innebär att Energimyndigheten får större möjligheter att bestämma när miljöinformationen ska vara tillgänglig för konsumenter. Drivmedelsbranschen får samtidigt längre tid att anpassa sig till de nya reglerna. Det innebär att konsumenterna får mer korrekt och uppdaterad information när de tankar än om ändringen hade uteblivit.

I augusti 2018 beslutade regeringen om en förordning att konsumenter ska få information om drivmedels klimatpåverkan, vilka råvaror som använts för att producera drivmedel och deras ursprung vid bränslepumpen. Beslutet är en del i arbetet att bryta fossilberoendet och för att uppnå Sveriges mål om att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.