Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skapande skola ses över för att kunna nå fler barn och unga

Publicerad

Statens kulturråd har i dag fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av hur Skapande skola kan utvecklas för att nå fler och nya grupper av barn och unga. Kulturrådet ska även se över orsakerna till att mindre kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning. Kulturrådet ska redovisa uppdraget senast den 30 november i år.

– Skapande skola är ett viktigt statsbidrag till kulturell och konstnärlig verksamhet i skolan. Jag ser gärna att det når ännu fler barn och unga och därför behöver bidraget ses över för att bättre kunna möta samtida behov, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Bidraget Skapande skola syftar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan och grundskolan, och öka den professionella kulturverksamheten för och med barn och elever. Det fördelas av Statens kulturråd och har funnits sedan 2008. Statens kulturråd fördelade cirka 188 miljoner kronor för insatser inom Skapande skola i förskolan och grundskolan under läsåret 2018/19 och satsningen uppskattas nå närmare 843 000 elever.

Kontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse