Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

200 miljoner till våtmarker och andra åtgärder för värdefull natur i hela landet

Publicerad

Regeringen skjuter till 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för olika åtgärder för värdefull natur. Nu kan arbetet med att ta hand om, rusta upp och sköta Sveriges värdefulla natur fortsätta.

Våtmarker är naturens egna, effektiva sätt att buffra och balansera vattenflöden. Rätt utformade kan de bidra till att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar vatten samtidigt som de minskar övergödning och utsläpp av växthusgaser samt stärker biologisk mångfald. Satsningen i vårändringsbudgeten innebär att lokala naturvårdssatsningar (LONA) kan fortsätta genom att till exempel restaurera och anlägga våtmarker.

– När riksdagen antog M-KD:s budget för 2019 togs hela regeringens satsning på våtmarker bort. Det är helt fel väg att gå mot bakgrund av de senaste årens torka. Inte ens efter vintern har vattenmagasinen hunnit återfyllas i tillräcklig utsträckning. I vårändringsbudgeten höjer vi ambitionerna, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Satsningen innebär vidare att Naturvårdsverket, andra centrala myndigheter och länsstyrelserna kan fortsätta sitt planerade arbete med bland annat skötsel av naturreservat, restaurering av ledsystemet i fjällen och rovdjursinventeringar.

Detta är en del av Januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I Januariavtalet framgår att för att skydda värdefull natur och värna rödlistade och akut utrotningshotade arter ska naturvården stärkas på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vårbudgeten 2019

Den 10 april lämnade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen.