Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut om anvisningar till en ny strategi för Afghanistan

Publicerad

Idag beslutade regeringen att Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) ska ta fram underlag till en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan.

Anvisningarna ges i en tid då det finns ett ökat utrymme för fredsbyggande. Situationen är dock osäker och förutsättningarna för fred och utveckling kan snabbt förändras. Regeringen har givit Sida ett brett uppdrag att lämna förslag på vad som kan uppnås inom områdena fredliga och inkluderande samhällen; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; utbildning och hälsa; jämställdhet; inkluderande ekonomisk utveckling och hållbar försörjning; samt miljö, klimat och hållbar naturresurshantering. FBA har fått i uppdrag att lämna förslag på vad som kan uppnås inom området fredliga och inkluderande samhällen.

Afghanistan har befunnit sig i krig och konflikt i 40 år. Landet är i stort behov av internationellt stöd på sin väg mot fred och utveckling. Sverige bidrar bilateralt och inom ramen för EU till arbetet för en inkluderande och hållbar fred, som respekterar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Sverige är idag den femte största bilaterala givaren i landet och Afghanistan är Sveriges till volymen största samarbetsland.

Förslaget ska utgå från ett indikativt volymspann för Sida om mellan 3,6-5,2 miljarder kronor för perioden 2020-2024 och för FBA upp till 50 miljoner kronor.

Sida och FBA ska redovisa sina anvisningar för regeringen senast den 30 september 2019.

– Afghanistan är ett av de länder Sverige ger mest bistånd till, men också ett av världens svåraste krisländer. I ljuset av nya fredsförhandlingar och en förändrad situation är det nödvändigt att göra en översyn även av det svenska biståndet. Världen kan inte överge Afghanistan eftersom det skulle göra läget ännu värre men vi kan göra förändringar för att bli mer effektiva, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00