Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera dödsolyckor

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet som skedde under 2018 och det första halvåret 2019.

Dödsolyckor i det svenska arbetslivet har ökat. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en analys av de omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under år 2018 och första halvåret år 2019. I analysarbetet ska särskilt fokus läggas på de mest olycksdrabbade branscherna. Det är många aktörer som berörs av arbetet mot dödsolyckor, därför ska information om slutsatserna tillhandahållas på ett lättillgängligt och behovsanpassat sätt.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för 2019.

Uppdraget till Arbetsmiljöverket är en av flera åtgärder som regeringen har vidtagit för att minska antalet dödsolyckor i arbetslivet. Sedan januari 2016 har regeringen en arbetsmiljöstrategi som bland annat innehåller en nollvision mot dödsolyckor.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

När blir regeringsuppdraget tillgängligt digitalt?

Regeringsuppdraget publiceras på webbplatsen efter att det har expedierats.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?