Pressmeddelande från Justitiedepartementet

MSB ska utreda om fler räddningsvärn kan bistå räddningstjänsterna

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att analysera kommunernas behov av att i större omfattning än i dag inrätta räddningsvärn som kan bistå räddningstjänsterna, till exempel vid omfattande skogsbränder.

– Frivilliga krafter i form av räddningsvärn kan fungera som en viktig resurs för de kommunala räddningstjänsterna vid omfattande och långvariga räddningsinsatser. Regeringen ger därför MSB i uppdrag att kartlägga behovet och föreslå hur de kommuner som vill inrätta eller utveckla räddningsvärn kan stödjas, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Räddningsvärn består av frivilliga som kompletterar den ordinarie räddningstjänsten. Under förra sommarens skogsbränder genomförde kommunala räddningstjänster omfattande och långvariga räddningsinsatser. Att släcka en stor skogsbrand på ett effektivt och säkert sätt ställer höga krav på kompetens och erfarenhet, men i arbetet ingår också uppgifter som inte ställer samma krav. Räddningsvärn bör därför i större utsträckning än i dag kunna vara ett lämpligt och ändamålsenligt komplement till den ordinarie räddningstjänstverksamheten när det gäller vissa begränsade men viktiga uppgifter.

Kommunerna har redan i dagsläget möjlighet att inrätta räddningsvärn. Uppdraget som regeringen nu har beslutat innebär att MSB ska komma med förslag till åtgärder och rekommendationer som stöd till de kommuner som önskar inrätta räddningsvärn eller utveckla befintliga räddningsvärn.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 29 november 2019.

Kontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00