Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen öppnar upp för nya klimatinvesteringar i hela landet

Publicerad

I dag har regeringen fattat flera beslut som gör det återigen möjligt att söka stöd till klimatinvesteringar i hela landet. Vissa ändringar görs i Klimatklivet och ett nytt stöd för laddinfrastruktur introduceras. Ändringarna är i linje med Januariavtalet.

Anslaget för klimatinvesteringar utökas till totalt 1,5 miljarder kronor under 2019 i regeringens förslag till vårändringsbudget, som riksdagen beslutade om den 18 juni. Genom ändringar i Naturvårdsverkets regleringsbrev i dag får myndigheten åter möjlighet att öppna för ansökningar till Klimatklivet och Ladda hemma-stödet.

− Ska vi nå klimatmålen måste omställningen skyndas på i hela landet. Intressen för Klimatklivet har varit stort, och det har redan möjliggjort stora utsläppsminskningar och en stärkt laddinfrastruktur i hela landet. Nu tar vi steg för att utveckla klimatinvesteringsprogrammen så att de ska bli effektivare och enklare att söka, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Klimatklivets förordning ändras så att möjligheten att söka stöd till informationsinsatser upphör, samtidigt som fler kan få stöd för åtgärder som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Stöd till icke-publik laddinfrastruktur läggs i en ny förordning för att förenkla för dem som söker stöd till sådana laddpunkter, till exempel bostadsrättsföreningar. Det nya laddstödet kommer att administreras av Naturvårdsverket. För privatpersoner blir det återigen möjligt att söka stöd för installation av laddpunkt via Ladda hemma-stödet enligt samma regler som gällde under 2018.

Regeringen har också gett Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett utökat uppdrag om att effektivisera och utveckla sitt arbetssätt. Myndigheterna ska lämna en utvärdering av arbetet senast 15 april nästa år.

Presskontakt

Joakim Tengblad Söder
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.