Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens arbete med ny ungdomspolitik är påbörjat

Publicerad

Regeringen har inlett ett arbete som ska leda till en ny ungdomspolitisk skrivelse och ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram.

I arbetets inledande fas får flera organisationer och myndigheter, däribland LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, i uppdrag att ta fram och samla in information som kan bidra i arbetet.

– Ungdomsrörelsen omfattar så många barn och unga, och deras erfarenheter är ovärderliga när regeringen nu ska utveckla ungdomspolitiken, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

LSU ska samordna ungdomsrörelsen i framtagande av ett underlag till regeringen, som ska innehålla en beskrivning av barn- och ungdomsorganisationers behov och en analys av hur regeringens ungdomspolitik kan utvecklas. För detta uppdrag beviljas LSU 500 000 kronor.

Regeringen har även gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ett uppdrag att bidra med analyser till arbetet. Myndigheten ska analysera målgruppen ungdomar i åldern 13–25 år, med utgångspunkt från målet om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och känna delaktighet i samhället. Analyserna ska genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv. MUCF ska också samverka med Barnombudsmannen och Statens kulturråd.

MUCF:s och LSU:s arbete kommer att utgöra underlag för en kommande skrivelse till riksdagen och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. Arbetet ska även bidra till Sveriges genomförande av Europeiska unionens ungdomsstrategi.  

Regeringen ger även ett antal expertmyndigheter uppdrag att göra analyser. Därtill kommer inbjudningar att gå ut till flera organisationer att bidra till arbetet.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse