Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stor satsning på en nationell stödtelefon för våldsutsatta

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ge Uppsala universitet i uppdrag att stärka och utveckla verksamheten med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta. Uppdraget har ett särskilt fokus på kvinnor och flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer eller befinner sig i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.

Den nationella stödtelefonen för våldsutsatta, Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har varit en viktig resurs för våldsutsatta kvinnor i Sverige sedan nästan tolv år tillbaka. Idag beslutade regeringen att stärka och utveckla verksamheten med Kvinnofridslinjen. NCK tilldelas 10 000 000 kronor att använda under 2019.

Uppdraget till Uppsala universitet syftar till att utveckla telefonverksamheten med avseende på ökad kompetens om de målgrupper som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kvinnofridslinjen ska bland annat stärka kompetensen för att bli bättre på att möta behoven hos kvinnor och flickor som lever under hedersförtryck. NCK ska även öka kännedomen om stödtelefonen, inte minst bland särskilt utsatta grupper, exempelvis kvinnor och flickor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller som befinner sig i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. 

Uppsala universitet ska också lämna förslag på hur verksamheten med den nationella stödtelefonen kan utvecklas till att även omfatta våldsutsatta män och pojkar samt personer som identifierar sig på annat sätt än som kvinna eller man, flicka eller pojke.

– Det är med glädje jag kan berätta att vi idag har beslutat om en historisk satsning på den nationella stödtelefonen för våldsutsatta. Att satsningen har ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld är viktigt då det inte funnits någon nationell specialiserad stödtelefon för hedersutsatta tidigare. Det är också positivt att det ska utredas hur stödtelefonen ska kunna utvecklas för att även omfatta våldsutsatta män och pojkar och personer som identifierar sig på annat sätt än kvinna eller man, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?