Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

Publicerad

En utredare får i uppdrag att lämna förslag som innebär att Migrationsverket får utökade möjligheter att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad. Syftet är att verket ska ha motsvarande möjligheter som innan en EU-domstolsdom från juli 2018 som har begränsat möjligheten. Utredaren ska särskilt överväga behovet av en förteckning över säkra ursprungsländer, med andra ord länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp.

För att frigöra resurser och korta handläggningstiderna är det viktigt att Migrationsverket har rätt verktyg för att på ett snabbt, effektivt, rättssäkert, humant och långsiktigt hållbart sätt kunna hantera ärenden där det är uppenbart att sökanden saknar skyddsbehov.

I sitt arbete ska utredaren särskilt överväga behovet av en förteckning över länder där det generellt inte förekommer förföljelse eller övergrepp. Utgångspunkten är att Migrationsverket i så fall ska ansvara för att ta fram och ändra en sådan förteckning. Även med en förteckning över säkra ursprungsländer ska en individuell och rättssäker prövning av skyddsbehovet alltid genomföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00