Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill se obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger

Publicerad

Sverige är ett steg närmare att införa obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll. Regeringen har idag, den 11 juli, gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan om nationella bestämmelser till EU-kommissionen.

Det finns ett stort intresse bland svenska konsumenter att veta var maten kommer ifrån. Till skillnad från vid köp av kött i livsmedelsbutiker kan det idag vara svårt att få tag i information om köttets ursprungsland vid restaurangbesök. Enligt gällande bestämmelser måste ett medlemsland anmäla till EU-kommissionen om landet vill införa ytterligare nationella bestämmelser om ursprungsmärkning. Frivilliga branschgemensamma ursprungsmärkningar i Sverige används hittills i liten omfattning på restauranger och i storhushåll.

Regeringen gav i juli 2018 Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka underlag som Sverige behöver ta fram för en anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storhushåll. I Livsmedelsverkets redovisning av uppdraget framkom att de underlag som behövs för en anmälan är ett författningsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning, en redogörelse för de skäl som motiverar införandet, en konsumentundersökning som visar att en majoritet av konsumenterna anser att uppgift om ursprung är mycket viktigt samt en redogörelse som visar sambandet mellan vissa kvaliteter och ursprung.

Livsmedelsverket har nu fått ett uppföljande uppdrag att, med utgångspunkt i den tidigare framtagna analysen, ta fram de underlag som krävs för en anmälan till EU-kommissionen.

– För att vi som konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val är det en grundläggande förutsättning att vi får tillgång till pålitlig och lättillgänglig information – såväl i butiken som på restaurangen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ges i enlighet med den sakpolitiska överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, januariavtalet, som anger att regeringen ska stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket genom att bland annat införa ursprungsmärkning av kött på restaurang och i storhushåll.

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2020.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.