Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen inrättar nationellt vårdkompetensråd

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– En stärkt bemanning i hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för regeringen. Rådet kommer att bidra till att skapa en gemensam och tydlig bild över både nuvarande och framtida behov, säger socialminister Lena Hallengren.

Det nationella rådet med tillhörande kansli ska vara inrättat på Socialstyrelsen senast den 1 januari 2020. Uppdraget ska genomföras i samråd med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), både under införandet av det nationella rådet och i det framtida arbetet.

– Sverige behöver fler utbildade inom sjukvården, för att säkra framtidens kompetens inom sjukvården behöver högskolorna, regionerna och myndigheter samverka i högre grad än i dag. För att möjliggöra det kommer det nationella vårdkompetensrådet att spela en central roll, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Rådet ska initialt rikta sitt arbete mot de yrken som kräver högskoleutbildning. Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att till år 2021 analysera och föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor.

Det nationella rådet ska bestå av sammanlagt 14 ledamöter med representanter från lärosäten, regioner, kommuner, Socialstyrelsen, UKÄ och den sjukvårdsregionala nivån. Ordföranden ska ha förståelse för såväl högskolesektorn som hälso- och sjukvårdssektorn.

Socialstyrelsen ska senast den 28 februari varje år redovisa rådets vidtagna åtgärder och aktiviteter till Socialdepartementet. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2019.

Beslutet att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter