Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige anordnar internationell högnivåkonferens om antibiotikaresistens

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att förbereda och anordna en internationell konferens om antibiotikaresistensövervakning och WHO:s globala resistensövervakningssystem (GLASS). Konferensen ska äga rum under 2020.

– Antibiotikaresistens har kommit att bli en av de största globala hälsoriskerna. Med anledning av problemets gränsöverskridande karaktär är det angeläget att Sverige driver frågan framåt internationellt, bland annat genom att verka för stärkt övervakning, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda
500 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2020.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Andersson
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter