Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Reglering av vapenmagasin – nytt verktyg mot gängvåldet

Publicerad

Under senare år har skjutvapenvåldet i kriminella miljöer utvecklats på ett oroväckande sätt. Tidigare har regeringen presenterat ett 34-punktsprogram för att bekämpa gängkriminaliteten. Nu föreslås en ytterligare åtgärd som ger Polismyndigheten fler verktyg för att stoppa det dödliga skjutvapenvåldet.

– Att stoppa gängvåldet står högst upp på regeringens agenda. Nu går vi fram med förslag som ger polisen verktyg att beslagta vapenmagasin som påträffas i kriminell miljö och förbättrar möjligheten att stoppa skjutningar innan de inträffar, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I dag saknas en reglering av vapenmagasin i Sverige. Detta innebär att om ett vapenmagasin påträffas i en kriminell miljö kan det hända att magasinet inte kan beslagtas. Det händer även att magasin som omhändertagits av polisen måste lämnas tillbaka till gängkriminella. Polismyndigheten anser därför att en reglering av alla vapenmagasin på ett tydligt sätt skulle förbättra polisens möjligheter att stoppa illegalt användande av skjutvapen i Sverige.

Lagrådsremissens förslag innebär att löstagbara magasin regleras på samma sätt som tillstånd att inneha ammunition. Detta innebär i huvudsak att det införs krav på tillstånd för att få inneha löstagbara magasin. Den som har rätt att inneha ett visst skjutvapen för skjutning får dock fritt inneha ett eller flera löstagbara magasin till skjutvapnet så länge magasinen är avsedda för samma ändamål som rätten att inneha vapnet. Förslaget får till följd att endast en begränsad del av de magasin som innehas kommer att kräva särskilda tillstånd. Förslaget berör i praktiken endast museer, enskilda samlare samt enskilda med vapentillstånd som vill inneha ett magasin för ett annat ändamål än vad rätten att inneha vapnet omfattar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg