Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning ska analysera åtgärder för ett svenskt deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en utredning som ska analysera behovet av författningsändringar och andra åtgärder för ett svenskt deltagande i den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Det är av stor vikt att brott mot EU:s finansiella intressen utreds effektivt och på ett rättssäkert sätt inom hela unionen. Det är huvudsyftet med Eppo. Det ska vara ordning och reda i EU:s budget.

Sverige har möjlighet att ansluta sig till Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. De allra flesta medlemsstater har valt att delta i Eppo. Eppo kommer att bli central för åklagarsamarbetet inom EU när det gäller att bekämpa brott som träffar EU:s budget. Det kan till exempel handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott.

I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga för ett svenskt deltagande i Eppo.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00