Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

2020–2025 satsar regeringen 846 miljoner på ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. Handlingsplanen innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

Handlingsplanen tar avstamp i att nå livsmedelsstrategins mål till 2030 genom långsiktiga åtgärder som sträcker sig till och med 2025. Åtgärderna följs av öronmärkta pengar till olika myndigheter och aktörer som anses bäst lämpade för att utföra uppgiften.
Genom att satsa på hela livsmedelskedjan stärker regeringen den svenska primärproduktionen och handlingsplanen är ett viktigt steg i att öka konkurrenskraften och lönsamheten.

– Jag är stolt över att den nya handlingsplanen tar ett samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med en ökad svensk livsmedelsproduktion i centrum. Detta är en långsiktig satsning som ska leda till fler jobb över hela landet och en ökad tillväxt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. 

Handlingsplanen innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan, bland annat en ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan.

– Genom handlingsplanen kommer vi att öka attraktiviteten, stärka innovationskraften och lönsamheten och i ett längre perspektiv bidrar handlingsplanen på så sätt till ett strukturerat arbete med de utmaningar som finns i hela livsmedelskedjan, säger Jennie Nilsson.

Arbetet med livsmedelsstrategins nya handlingsplan är en del av januariavtalet som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Handlingsplanen är även framtagen i samarbete med livsmedelskedjans aktörer.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Fakta: Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.