Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsningar på livsmedelsexport till nya marknader ger resultat – Sverige godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

Publicerad

Regeringen har sedan livsmedelsstrategin beslutades i juni 2017 genomfört stora satsningar för att öka svensk livsmedelsexport. En satsning är att öka så kallade exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror. Satsningarna ger resultat. Sverige får nu exportera fläskkött till Filippinerna.

Filippinerna är en marknad med stor potential. De nya exportmöjligheterna till Filippinerna visar att arbetet med exportgodkännanden inom ramen för livsmedelsstrategin ger önskad effekt. Exportgodkännandet kommer innebära betydande merintäkter för köttbranschen.

– Att våra svenska företag nu har en ny marknad att exportera fläskkött till är väldigt glädjande. Svenskt fläskkött håller hög kvalitet, är hållbart producerat med god djurhälsa, låg antibiotikaanvändning och hög livsmedelssäkerhet. Det är värden som blir allt viktigare i den globala livsmedelsförsörjningen vilket detta är ytterligare ett bevis på säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Exportgodkännandet har möjliggjorts genom ett nära och effektivt samarbete mellan regering, bransch och myndigheter. I livsmedelsstrategin är export en av flera delar för en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Exportandelen i svensk livsmedelsindustri ligger idag på cirka 30 procent. Målsättningen är att exportandelen ska vara 50 procent år 2030. Om målet realiseras kommer exportvärdet att överstiga 100 miljarder kronor år 2030.

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2, som beslutades av regeringen den 19 december 2019, innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan. Ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan är några av satsningarna i den nya handlingsplanen.

Regeringen satsar årligen 34 miljoner kronor på ökad livsmedelsexport till och med 2025. Inom ramen för livsmedelsstrategin görs totalt satsningar om 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

– Livsmedelsstrategin bidrar till att hela Sverige håller ihop och att vi ser till hela landets potential. Regeringen fortsätter att långsiktigt och strategiskt arbeta för ökad livsmedelsexport som stärker svenska jordbruks- och livsmedelsföretag. Med stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan skapas hållbar tillväxt och fler jobb i hela landet, säger Jennie Nilsson.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.