Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas i FN

Publicerad

Måndagen den 27 januari granskas Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i FN:s Universal Periodic Review (UPR) i Genève. Sveriges delegation vid granskningen i FN:s råd för mänskliga rättigheter leds för första gången på ministernivå – av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

– Efterlevnaden av de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter utmanas på många sätt runtom i världen, och så även i Sverige. Stora utmaningar finns bland annat vad gäller mänskliga rättigheter för kvinnor och hbtq-personer och att rasistiska rörelser blivit mer aktiva på senare år. Vi ser fram emot dialogen och de rekommendationer som vi kommer att få från andra länder. De blir viktiga verktyg för vårt nationella arbete framöver, säger Åsa Lindhagen.

Den universella granskningsmekanismen, Universal Periodic Review (UPR), är en återkommande granskning av situationen vad avser mänskliga rättigheter och omfattar samtliga medlemsstater i FN. Till skillnad från övrig konventionsgranskning inom FN-systemet utförs UPR-granskningen inte av opolitiska experter utan av andra stater. UPR-granskningen är bred och omfattar alla konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Det innebär att alla frågor med bäring på mänskliga rättigheter kan komma att lyftas under granskningen.

I samband med dialogen ges rekommendationer som den granskade staten väljer att acceptera eller notera (vilket innebär att de inte accepteras). Den senaste granskningen av Sverige ägde rum i januari 2015. Sverige fick då 208 rekommendationer och accepterade 154 av dessa.

Vid frågor och intervjuförfrågningar, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00