Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Enklare att kamerabevaka i kollektivtrafik och på flygplatser

Publicerad

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som gör det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att kravet på tillstånd för kamerabevakning på sådana platser tas bort.

– Nu skapar vi fler verktyg för tryggheten och brottsbekämpningen i hela landet. Kameror ska snabbt och enkelt kunna sättas upp på bussar, tåg, hållplatser, stationer och flygplatser, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kamerabevakning kan både förebygga brottslighet och underlätta utredningsarbetet när brott väl har begåtts. Kamerabevakning kan också leda till en ökad trygghet och få fler människor att resa med kollektivtrafiken.

Lagrådsremiss: Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafiken och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik. Kravet på tillstånd tas också bort för bevakning av flygplatser och i apotek.

Lagändringarna förbättrar möjligheterna att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser i bland annat brottsbekämpande och ordningshållande syften. Ändringarna ger också apoteken samma förutsättningar som andra butiker att sätta upp kameror.

Genom den allmänna dataskyddsregleringen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett starkt skydd den personliga integriteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00