Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser Martin Holmgren till ny generaldirektör för Kriminalvården

Publicerad

Kriminalvården är en central del av rättskedjan. Myndigheten har en viktig uppgift i att verkställa utdömda påföljder men också att tillsammans med andra aktörer i samhället bidra till att återfallen i brott ska minska. Samtidigt står myndigheten inför stora utmaningar till följd av en snabbt ökande beläggning i anstalt och häkte. Ett intensivt arbete för att öka antalet platser både på kort och lång sikt pågår.

– Martin Holmgren har genom sina tidigare uppdrag goda kunskaper om det svenska rättsväsendet och den svenska förvaltningsmodellen. Jag är glad över att han har tackat ja till att leda Kriminalvården, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Martin Holmgren är sedan 2014 generaldirektör för Domstolsverket. Han har tidigare varit lagman vid Nacka tingsrätt och chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. Han har även tjänstgjort som bland annat expeditions- och rättschef vid Regeringskansliet. Härutöver har han haft ett antal utredningsuppdrag.

Martin Holmgren tillträder sin tjänst som generaldirektör för Kriminalvården den 2 mars.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh