Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Barnombudsmannen om pornografins inverkan på barn och unga

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Barnombudsmannen att kartlägga kunskap om hur barns och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi. Uppdraget innebär också att inventera metoder för att stärka barns och ungas motståndskraft mot negativ inverkan av pornografi. Barnombudsmannen får under 2020 1,5 miljoner att använda för uppdraget.

– Idag har barn tillgång till pornografi bara ett knapptryck bort på mobiltelefonen. Vi behöver kartlägga befintlig kunskap om hur barn som exponeras för porr påverkas och se hur vi kan skydda barn mot negativ påverkan, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

I rapporten Ungar och medier från 2019 (Statens medieråd) anges att cirka hälften av tonårskillarna (13–18 år) och drygt 20 procent av tjejerna har sett pornografi det senaste året samt att de flesta, både killar och tjejer, sökt upp det själva. 26 procent av killarna och 3 procent av tjejerna tittar en eller flera gånger i veckan.

Uppdraget till Barnombudsmannen innebär att utifrån barnkonventionen kartlägga befintlig kunskap från såväl forskning som från aktörer som möter barn och unga om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi och hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer. Eventuella samband med negativa effekter hos barn och unga, till exempel våldsamt beteende i intima relationer, ska inkluderas i kartläggningen.

Den andra delen av uppdraget är att inventera metoder och arbetssätt för att stärka barns och ungas motståndskraft och skydda dem mot negativ inverkan av pornografi samt inventera metoder för att begränsa barns tillgång till pornografi. Inventeringen ska omfatta både internationella och svenska metoder och arbetssätt.  

Barnombudsmannen ska samverka med ett flertal myndigheter, bland annat Statens medieråd, Datainspektionen, Folkhälsomyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten. Synpunkter ska även inhämtas från organisationer i civilsamhället och andra aktörer som har kontakt med barn och unga och har kunskap om unga, sex och relationer samt om våld i ungas relationer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.