Uppdrag till Exportkreditnämnden att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge ett uppdrag till Exportkreditnämnden att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

- Det är bråttom nu att ställa om den globala ekonomin, så att den bidrar till en hållbar utveckling. Svensk export ska vara klimatledande. När vi ställer om svensk industri ska vi inte samtidigt ge stöd till inlåsning i fossilberoende i andra länder. Många svenska företag ligger redan långt framme i klimatomställningen. Vi ska inte bara gå före, utan även jobba för att de internationella regelverken följer efter, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.

Uppdraget omfattar bland annat att beskriva hur kreditgivningen kan anpassas för att vara i linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende, samt analysera hur regelverken kan förändras för att uppnå omställning. I uppdraget ingår också att ta fram förslag på hur svenska exportkrediter ska bli mer transparenta.

- Det är bra att Exportkreditnämnden nu kan börja arbeta med uppdraget. När redovisningen kommer i slutet av augusti kommer vi att ha verktyg för att driva klimatomställningen både nationellt och internationellt, säger Anna Hallberg.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren