Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg presenterar svenska initiativet Trade for Health i videomöte med EU:s handelsministrar

Publicerad

Handelsministrarna möts idag i ett informellt videomöte för att diskutera handelspolitiska konsekvenser av coronaviruset. För att bemöta de negativa ekonomiska konsekvenser som pandemin medför fortsätter den svenska regeringen att verka för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg avser att under mötet presentera det svenska initiativet Trade for Health, som syftar till att ta bort tullar och handelshinder på medicinska produkter.

- Vårdpersonalen gör otroliga arbetsinsatser just nu. De ska självklart ha en trygg arbetsmiljö med skyddsutrustningen de behöver för att trygga sin och andras hälsa. Att underlätta import av varor till sjukvården är därför en självklarhet, säger Anna Hallberg.

Anna Hallberg kommer också att lyfta EU:s handelsrelation till USA samt de exportrestriktioner flera medlemsstater infört på den inre marknaden.

- Alla handelshinder på den inre marknaden behöver upphävas omgående och den fria rörligheten för varor och tjänster återställas. EU:s gemensamma marknad måste fungera även när det är kris, säger Anna Hallberg.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00