Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag för att stärka principen om barnets bästa

Publicerad

En särskild utredare ska se över hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Utredaren börjar sitt arbete den 30 april 2020 och ska lämna sina lagförslag senast den 26 februari 2021.

– Jag vill att principen om barnets bästa ska fungera på riktigt. Det handlar om att skärpa de lagar och regelverk som styr hur socialtjänsten och domstolarna arbetar. Därför tillsätter vi nu den här utredningen för att få till en Lex Lilla hjärtat, säger socialminister Lena Hallengren.

Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen. Om detta inte är möjligt kan lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli tillämplig. När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra.

Regeringen anser att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under lång tid behöver stärkas. En särskilt utredare får nu i uppdrag att utreda och lämna lagförslag på hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra.

Utredaren ska även se över om det finns ett behov av att tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden samt om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare eller förälder inför umgänge och i samband med vårdens upphörande ska uppvisa resultat av drogtest. Utredaren får också i uppdrag se över är om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp barns situation efter det att en placering har upphört.

Till utredare utses Charlotte Lönnheim, som i dag arbetar som kansliråd på Socialdepartementet. Charlotte har tidigare arbetat på Justitiedepartementet, varit adjungerad ledamot i Kammarrätten i Stockholm och tf. rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Uppdraget ska slutredovisas senast den 26 februari 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot