Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Rymdstyrelsen får i uppdrag att analysera den fortsatta utvecklingen av Esrange

Publicerad

Att vidareutveckla rymdbasen Esrange utanför Kiruna är en viktig del i den nationella rymdstrategin från 2018. Ett nästa steg i utvecklingen är att se över förutsättningarna för att ge Esrange kapacitet att skicka upp små satelliter i omloppsbana. Det skulle kunna leda till både tillväxt i regionen och nationellt genom att underlätta för innovativa rymdsatsningar. Därför ger regeringen Rymdstyrelsen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av sådan verksamhet.

- Syftet med utredningen är undersöka och verifiera förutsättningarna för att regeringen ska kunna ta ställning till en finansiering av vidareutvecklingen av Esrange för att en eventuell satellitverksamhet ska kunna bli verklighet. Det skulle vara ett viktigt steg för Sverige som rymdnation, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

I den nationella rymdstrategin framgår det att statlig rymdverksamhet bör bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv där nyttan för samhället står i centrum samtidigt som Sveriges säkerhet säkerställs. Regeringen ger därför Rymdstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter beskriva och analysera de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekterna av en utvecklad förmåga vid rymdbasen Esrange till att kunna sända upp små satelliter till omloppsbana.

- Om Esrange skulle få den här möjligheten skulle det innebära att Esrange kan erbjuda fler arbetstillfällen och att forskning och industri i rymdsektorn får nya utvecklingsmöjligheter, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

Rymdstyrelsens utredning ska vara färdig den 12 juni 2020.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.