Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen En trygg sjukförsäkring överlämnade slutbetänkande

Publicerad

Regeringens särskilde utredare Claes Jansson överlämnade i dag sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– På en föränderlig arbetsmarknad behöver sjukförsäkringen vara följsam och se till den enskildes förutsättningar och behov. Jag ser fram emot att ingående ta del av utredarens förslag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår att den som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen, om det kan antas att den försäkrade skulle ha arbetat om han eller hon inte hade varit sjuk. Bedömningen mot behovsanställningen ska göras till den dag då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar. Därefter sker prövningen mot normalt förekommande arbete.

Den som får arbetsförmågan bedömd mot sin behovsanställning ska enligt utredningen heller inte få sin sjukpenning begränsad till det belopp om 543 kronor per dag som gäller för den som är arbetslös.

Utredaren föreslår vidare att deltidssjukskrivning i ökad utsträckning ska kunna användas även när arbetstiden är förlagd så att arbetstiden inte minskas med lika mycket varje dag.

Utredaren har också gjort bedömningen att det är möjligt att inom ramen för gällande regelverk låta en försäkrad som bedömts ha helt nedsatt arbetsförmåga arbeta någon enstaka dag, eller del av dag, utan att det påverkar bedömningen av arbetsförmågan.

Utredaren anser även att Försäkringskassan bör samverka med hälso- och sjukvården och arbetsgivarna i syfte att underlätta och ta tillvara arbetsförmågan hos dessa försäkrade, och att en sådan samverkan kan ses som en del av Försäkringskassans samordningsansvar för rehabilitering. Utredaren påpekar att det kan vara lämpligt att samarbetsrutiner tas fram för detta.

Mer om utredningen

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (dir. 2018:26) tillsattes den 12 april 2018 med syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig och rättssäker sjukförsäkring. I januari 2019 lämnade utredaren det första delbetänkandet Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (SOU 2019:2). I januari 2020 lämnades det andra delbetänkande En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6).

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter