Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Storsatsning på universitet och högskola – så här fördelas platserna

Publicerad

Fler förväntas under de närmaste åren söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. Coronakrisen innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, och fler vill hjälpa till i vården vilket medför att söktrycket till vårdutbildningar ökar. Regeringen har föreslagit att medel för permanenta utbildningsplatser ökas med motsvarande cirka 2 600 helårsstudenter vid universitet och högskolor, och nu presenteras en fördelning av nya permanenta utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2020 och 2021.

För att fler ska kunna studera vid universitet och högskolor har regeringen föreslagit att lärosätena tillförs totalt 111 miljoner kronor under 2020, motsvarande cirka 1 300 helårsstudenter, och 222 miljoner kronor under 2021, motsvarande cirka 2 600 helårsstudenter.

Pandemin har gjort att fler vill hjälpa till i vården. Det sker en stor ökning av antalet sökande till vårdutbildningar och rekordmånga söker högskoleutbildningar. Regeringen vill nu möjliggöra för att fler ska kunna läsa bristyrkesutbildningar inom till exempel data och it, men även utbildningar som kan möjliggöra arbete inom vård, skola eller social omsorg.

– Coronavirusets konsekvenser för ekonomin och arbetsmarknaden gör att rekordmånga söker sig till studier nu. För att möta den utvecklingen har vi föreslagit den här ökningen av högskoleplatser på många av landets lärosäten. Det är viktigt att vi kan utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur den här krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är en fördelning av nya permanenta utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2020 och 2021.

Lärosäte Helårsstudenter 2020 Helårsstudenter 2021
Blekinge tekniska högskola 25 50
Chalmers tekniska högskola 105 210
Ersta Sköndal Bräcke högskola 7 14
Försvarshögskolan 1,5 3
Gymnastik- och idrottshögskolan 3,5 7
Göteborgs universitet 90 180
Högskolan Dalarna 22 44
Högskolan i Borås 32 64
Högskolan i Gävle 36 72
Högskolan i Halmstad 19 38
Högskolan i Jönköping 36 72
Högskolan i Skövde 41 82
Högskolan Kristianstad 22 44
Högskolan Väst 17,5 35
Karlstads universitet 44 88
Karolinska institutet 27 54
Konstfack 3 6
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 3 6
Kungl. Tekniska högskolan 174 348
Linköpings universitet 55 110
Linnéuniversitetet 46 92
Luleå tekniska universitet 34 68
Lunds universitet 68 136
Malmö universitet 47 94
Mittuniversitetet 26 52
Mälardalens högskola 30 60
Röda Korsets Högskola 5,5 11
Sophiahemmet Högskola 5 10
Stockholms universitet 80 160
Sveriges lantbruksuniversitet 14 28
Södertörns högskola 22 44
Umeå universitet 54 108
Uppsala universitet 77 154
Örebro universitet 34 68
Totalt 1 306 2 612

Antal helårsstudenter kan vara avrundat.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.