Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Naturnära jobb skapas i hela landet

Publicerad

Regeringen har nu beslutat om uppdraget hur satsningen Naturnära jobb ska genomföras. Hela landet omfattas och under hösten planeras 608 platser till personer långt ifrån arbetsmarknaden. Ett syfte är att lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset.

I vårändringsbudgeten avsattes totalt 150 miljoner kr för Naturnära jobb 2020 för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen har nu givit uppdrag till Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen att bidra så att naturnära jobb skapas. Skogsstyrelsen ska samordna arbetet och myndigheterna har gjort en preliminär planering hur platserna fördelas över landet.

– Satsningen är konkret och öppnar möjligheter för arbetslösa över hela landet. Jag är glad över att de inblandade myndigheterna så snabbt organiserat sig så att vi redan nu kan kompetensutveckla arbetslösa till bristyrken i de gröna näringarna och samtidigt utföra viktig natur- och skogsvårdande skötsel, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Satsningen syftar till att förbättra integrationen, utveckla kompetens och anställningsbarhet hos nyanlända och långtidsarbetslösa, lindra kompetensbrist i de gröna näringarna, stärka natur- och skogsvården samt främja friluftsliv, kulturmiljö, rekreation och turism, vilket ger ett mervärde för många människor.

Skogsvårdande skötsel kan exempelvis bidra till att minska spridningen av växtskadegörare såsom granbarkborre. I uppdraget ingår att ta fram metoder för kompetensutveckling inriktad på röjning och plantering i produktionsskogar, i syfte att öka deltagarnas anställningsbarhet så att de lättare kan matchas mot presumtiva arbetsgivare i bristyrken inom den gröna sektorn.

Åtgärder för värdefull natur inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald kan t.ex. inriktas på skötsel av naturreservat, upprustning av det statliga ledsystemet och bekämpning av invasiva främmande arter.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Planerat antal platser hösten 2020

Norrbotten: 48
Västerbotten: 64
Jämtland : 48
Västernorrland: 64
Dalarna: 32
Gävleborg: 32
Stockholm: 16
Gotland: 16
Södermanland: 16
Örebro: 16
Uppsala: 16
Västmanland: 16
Värmland: 32
Halland: 16
Jönköping: 16
Västra Götaland: 48
Blekinge: 16
Skåne: 32
Kronoberg: 16
Kalmar: 16
Östergötland: 32

Totalt: 608