Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter en hyreskommission

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat ge en kommission i uppdrag att kartlägga och analysera hur bostäders läge och kvalitet beaktas i förhållande till andra faktorer i hyressättningen. Kommissionen ska också föreslå lämpliga åtgärder i de fall läge och kvalitet inte beaktas tillräckligt.

Hyresrätten är en viktig boendeform med flera fördelar. Den erbjuder ett flexibelt boende utan krav på kapitalinsats och med låg transaktionskostnad när en hyresgäst tillträder eller lämnar en lägenhet.

Dir. 2020:70 Läge och kvalitet i hyressättningen

Ett viktigt inslag i dagens hyressättningssystem är att hyran bestäms efter lägenhetens bruksvärde. Bruksvärdet bestäms av en rad olika faktorer kopplade till lägenhetens egenskaper, till exempel dess storlek, standard i olika avseenden och dess allmänna läge. Systemet är tänkt att hindra oskäliga hyror och trygga hyresgästens besittningsskydd. Avsikten är att hyran ska spegla marknadsvärdet av en lägenhet på en marknad i långsiktig jämvikt.

Hyresmarknadens parter har en viktig uppgift att utveckla hyressättningen. I samband med 2011 års hyresreform bedömde den dåvarande regeringen att lagstiftningen gav parterna utrymme att genom kollektiva förhandlingar göra de justeringar av hyresstrukturerna som kan behövas. Det finns nu skäl att följa upp i vilken utsträckning parternas arbete har lett till att hyresstrukturerna motsvarar hyresgästernas värderingar i fråga om läge och kvalitet. Det finns även ett behov av att förbättra kunskapsläget och ta reda på vilka utmaningar som kan finnas och vilka åtgärder som kan behövas på olika orter.

En kommitté i form av en kommission med tre sakkunniga ledamöter har därför getts i uppdrag att

  • kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen, och
  • föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) kommissionen konstaterar att lägesfaktorn och lägenheternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Ordförande för kommissionen är Sophia Mattsson-Linnala, tidigare bland annat VD för Rikshem och Huge Fastigheter samt chef för finans- och ekonomienheten på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

Övriga två ledamöter är Carl Olof Nilsson Öhrnell, hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Jönköping, och Tor Borg, analytiker på Boverket och tidigare bland annat chefsekonom på SBAB.

Frågan om läge och kvalitet i hyressättningen är en del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00