Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige arbetar för global överenskommelse om plast

Publicerad

Sverige har gått med i en internationell vängrupp som ska agera för att bekämpa marin plastnedskräpning och mikroplaster. Vängruppen har initierats av Norge, Antigua och Bermuda samt Maldiverna och lanseras digitalt idag, på Internationella havsdagen.

Gruppen ska driva på det globala arbetet att ta fram åtgärder som effektivt minskar marin plastnedskräpning och mikroplaster i havet. Ett av målen är arbeta för en global överenskommelse om plast. De senaste decennierna har en ökad produktion och användning av plast resulterat i en markant ökning av mängden plastskräp, plast som sprids både på land och i havet. Som följd hotas den biologiska mångfalden i havet, liksom turism och fiske.

− Världens hav har inga gränser, vi måste därför agera globalt för att få ett renare hav. Denna nya grupp enar de länder som liksom Sverige, vill se mer handling och ett högre tempo i arbetet att bekämpa föroreningar av plast i havet. En global överenskommelse om plast är en del av lösningen. Vi har ingen tid att förlora, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Vängruppen består av ett 30-tal länder, inklusive EU. Gruppen arbetar för att stötta genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen om hållbar konsumtion och produktion samt hav och marina resurser. Den vill öka medvetenhet och internationell förståelse för plastproblematiken och hur man kan komma tillrätta med detta. Gruppen stödjer arbetet under FN:s miljöprogram och FN:s internationella miljömöte UNEA, som redan antagit flera resolutioner om marin plastnedskräpning och mikroplaster.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vängruppen, The Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution

Vängruppen, The Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution lanseras på World Oceans Day den 8 juni.