Pressmeddelande från Finansdepartementet

Digitalisering ska stärka fastighetsbildningen

Publicerad

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Nu ger regeringen Lantmäteriet i uppdrag att visa hur digitaliseringen kan stärka även fastighetsbildningsverksamheten.

Enligt uppdraget ska Lantmäteriet driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen. Lantmäteriet ska bland annat analysera och redovisa vilka effekter digitaliseringen kan få och hur digitala lösningar kan bidra till att förstärka och utveckla informationsstödet till handläggarna.

– Ett ökat bostadsbyggande och omställningen till ett fossilfritt samhälle förutsätter effektiva processer. Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta, säger bostadsminister Per Bolund.

Genom moderna och effektiva informationsstöd kan digitaliseringen bidra till en större enhetlighet i rättstillämpningen. Exempelvis innebär klimatomställningen att nya tekniker, såsom laddinfrastruktur för elfordon, möter äldre lagstiftning. I dessa fall är det viktigt att handläggarna får så bra stöd som möjligt att hantera dessa frågor, vilket även hjälper allmänheten att förstå på vilket sätt deras behov kan tillgodoses och under vilka förutsättningar. Digitaliseringen möjliggör även nya arbetssätt och kan bidra till att eliminera olika typer av tidstjuvar så att myndighetens personal kan fokusera på sina huvuduppgifter.

Lantmäteriet har enligt flera regeringsuppdrag arbetat intensivt med att öka digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen som helhet. En digital samhällsbyggnadsprocess innebär att det från idé till färdig byggnad går att utbyta information på ett säkert, standardiserat och digitalt sätt, vilket kan ge stora effektivitetsvinster.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020.

Presskontakt

Hugo Qvinth
tf pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-1575827
e-post till Hugo Qvinth