Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Framtidens socialtjänst överlämnade slutbetänkande

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren tog i dag emot slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag.

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och utmaningar har tillkommit. Behovet av en modern och tillgänglig socialtjänst är stort.

Slutbetänkandet kommer nu att genomgå sedvanlig beredning i Regeringskansliet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot