Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förstärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad

Ett hållbart finansiellt system tillåter inte penningtvätt eller finansiering av terrorism. Regeringen har därför under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket.

I takt med att regelverket har stärkts har även mer resurser tillförts så att Finansinspektionen, som har ansvar för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer penningtvättslagen, har kunnat höja ambitionen ytterligare.

Regeringen arbetar vidare med ytterligare skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Regeringen kommer därför att föreslå ett resurstillskott på 10 miljoner kronor för Finansinspektionen fr.o.m. 2021. Eftersom Finansinspektionens arbete är avgiftsfinansierat är förslaget saldoneutralt för statens budget. Förslaget ökar dock de takbegränsade utgifterna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00