Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin inviger Sveriges största marina reservat

Publicerad

Onsdagen den 2 september inviger miljö- och klimatminister Isabella Lövin Svenska Högarnas naturreservat i Stockholms län – det största marina reservatet i landet.

Invigningen blir digital kl 13.00

På grund av dåliga väderförhållanden kommer invigningen hållas digitalt kl 13.00

Regeringen gör flera insatser för en livskraftig havsmiljö – flera marina skyddade områden, åtgärder för att minska övergödning, avlägsna miljögifter från vrak och fiberbankar, samt att anlägga och restaurera våtmarker.

– Haven är jordens lungor, därför är det avgörande att vi skyddar marina områden. Det gläder mig att få vara med och inviga Svenska Högarna - landets största marina reservat, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Marina reservat bevarar biologisk mångfald och stärker de ekosystemtjänster som havet ger i form livsmedel, klimatreglering, natur- och kulturupplevelser. I Svenska Högarna finns ett värdefullt utskärgårdsområde med ett rikt marint liv: tångräkor, fisk, sälar, fåglar och på havsbotten finns friska ekosystem med blåmusslor, alg- och tångbälten.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Fakta om marina reservatet Svenska Högarna

• Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i mars 2020 att utvidga Svenska Högarnas naturreservat med havsområden som gjort att reservatet ökat från ca 3 000 ha till ca 61 000 ha. Det är därmed det största marina reservatet i Sverige.
• Reservatet är beläget i Norrtälje kommun, längst ut i havsbandet 4-5 mil från närmaste fastland.
• Genom tillträdesförbud värnas fåglarnas häckningsområden och sälarnas pälsömsningsplatser. Gäddans lekplatser värnas genom fiskeförbud. Länsstyrelsen har begärt att Havs- och vattenmyndigheten ska införa fiskeregleringar utanför trålningsgränsen.