Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen går vidare med miljardstöd till idrotten

Publicerad

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om ett stöd till idrotten på en miljard kronor för 2020. Det ingår i den extra ändringsbudget som lämnas över till riksdagen inom kort.

Syftet med pengarna till idrotten är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för idrottsverksamheter i hela landet, samt att underlätta för idrottsverksamhet att starta upp, särskilt för barn och unga.

Det nya stödet på en miljard kronor kompletterar det riktade stöd på en halv miljard kronor till idrotten som beslutades om i våras.

Regeringen ska i dialog med Riksidrottsförbundet säkerställa att det utökade stödet träffar idrotten så effektivt som möjligt, särskilt med hänsyn till de förutsättningar och utmaningar som redan finns i idrottsrörelsen. Utöver krav på förlorade intäkter kan fördelningen av stödet också ta hänsyn till i vilken utsträckning föreningen tagit del av andra stöd, och vilket behov man har.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.