Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så här föreslås fler utbildningsplatser fördelas när regeringen satsar på universitet och högskolor i höstbudgeten

Publicerad

Rekordmånga söker sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att medel motsvarande nästan 19 000 helårsstudenter tillförs för nya utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Nu presenteras en fördelning av nya utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2021. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I samband med budgetpropositionen för 2021 vill regeringen möjliggöra för att fler ska kunna läsa bland annat bristyrkesutbildningar inom till exempel data och it, men även utbildningar som kan möjliggöra arbete inom vård, skola eller social omsorg. För att fler ska kunna studera vid universitet och högskolor har regeringen föreslagit att lärosätena tillförs drygt 1,7 miljarder kronor under 2021 motsvarande nästan 19 000 helårsstudenter, varav cirka 5 500 är permanenta.

Nedan är en fördelning av nya utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2021.

Lärosäte Utbildningsplatser (helårsstudenter) 2021
Blekinge tekniska högskola 263
Chalmers tekniska högskola 1005
Ersta Sköndal Bräcke högskola 61
Försvarshögskolan 31
Gymnastik- och idrottshögskolan 89
Göteborgs universitet 1340
Handelshögskolan i Stockholm 72
Högskolan Dalarna 336
Högskolan i Borås 463
Högskolan i Gävle 439
Högskolan i Halmstad 368
Högskolan i Skövde 411
Högskolan Kristianstad 335
Högskolan Väst 373
Karlstads universitet 592
Karolinska institutet 405
Konstfack 75
Kungl. Konsthögskolan 11
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 42
Kungl. Tekniska högskolan 1576
Linköpings universitet 899
Linnéuniversitetet 708
Luleå tekniska universitet 471
Lunds universitet 1380
Malmö universitet 704
Mittuniversitetet 489
Mälardalens högskola 512
Röda Korsets Högskola 53
Sophiahemmet Högskola 54
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 518
Stockholms konstnärliga högskola 20
Stockholms universitet 1257
Sveriges lantbruksuniversitet 314
Södertörns högskola 328
Umeå universitet 907
Uppsala universitet 1510
Örebro universitet 509

Beräknat antal helårsstudenter är en prognos baserat på de medel som föreslås för 2021. Antal helårsstudenter kan vara avrundat.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.