Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fördelning av 50 miljoner extra till barn- och ungdomsorganisationer

Publicerad

Den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i september innehåller 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu är det beslutat att medlen kommer fördelas som organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Coronapandemins ekonomiska konsekvenser bedöms drabba ungdomar hårt. Att unga känner sig delaktiga i samhällsbygget är särskilt viktigt i en tid där oron för framtiden är stor. Därför behövs organisationer där unga har en meningsfull fritid, är med och bestämmer, och får nya kontakter och erfarenheter.

För tillit och framtidstro krävs deltagande. Coronapandemin har påverkat de möjligheterna negativt. Unga behöver tro på att politiken kan lösa samhällsproblemen, att de är med och formar framtiden och att demokratin har en plats för dem. Regeringen vill stärka demokratin genom att stärka ungas roll i den och i det arbetet behövs ungdomsorganisationerna.

Därför ökas bidragsanslaget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor inte bara i år, utan även 2021 och 2022. Medlen för 2020 kan betalas ut under oktober.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.