Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska stödja regionernas arbete med att låna in sjukvårdspersonal

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa och stödja regionernas arbete med att etablera arbetssätt för att låna in personal från varandra. I uppdraget ingår även att analysera om det finns behov av att utveckla en nationell personell förstärkningsresurs.

– Pandemin har synliggjort vikten av flexibilitet, samordning och effektivt nyttjande av tillgängliga resurser inom hälso- och sjukvården. Om en enskild region belastas hårt är det viktigt att tillfällig förstärkning kan komma på plats skyndsamt och smidigt, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska identifiera områden där myndigheten kan stötta med kompetens och kunskap om var de aktuella resursbehoven är som störst.

Mot bakgrund av vårens erfarenheter bedömer Socialstyrelsen att det även bör analyseras om det finns behov av att utveckla en nationell personell förstärkningsresurs, som med kort varsel kan sättas in för akuta insatser för att stödja en region vars hälso- och sjukvård riskerar att överbelastas. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra en sådan analys. Om Socialstyrelsen kommer fram till att det finns behov av en sådan förstärkningsresurs ska myndigheten lämna förslag på hur den kan utformas, exempelvis vad gäller organisering och finansiering. Socialstyrelsen ska även genomföra en konsekvensanalys.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med både de enskilda regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2021. Den del av uppdraget som handlar om att analysera om det finns behov av att utveckla en nationell personell förstärkningsresurs ska redovisas senast den 1 december 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter