Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tre år efter #metoo – arbetet måste fortsätta

Publicerad

Den 15 oktober är det tre år sedan metoo-uppropen startade och spreds över världen. Regeringens arbete med att bekämpa diskriminering, sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor pågår och utvecklas hela tiden. På metoo-dagen träffar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen två metoo-organisationer för att ta del av deras arbete.

Tid:
Plats: Arbetsmarknadsdepartementet, Fredsgatan 8

Åsa Lindhagen träffar Samordningen Metoouppropen och Me Too Sweden för ett samtal om det fortsatta arbetet för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Media är välkomna att delta. Anmälan krävs.

- Metoo-uppropen blev en ögonöppnare för många över hur oerhört stort problem vi har med våld och trakasserier mot kvinnor. Arbetet för att bekämpa övergrepp och främja lika rättigheter och möjligheter måste fortsätta med full kraft, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen arbetar sedan 2017 efter en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive sexuellt våld. Flera myndigheter har i uppdrag att arbeta såväl förebyggande som brottsbekämpande och med att ge stöd och skydd till utsatta.

Utöver det långsiktiga arbetet fattar regeringen löpande beslut om viktiga åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Under året har bland annat följande viktiga beslut tagits:

  • Regeringen har nyligen beslutat att sex- och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen och infört nya examensmål för att säkerställa att lärarstudenterna får kompetens att undervisa om frågor som rör identitet, sexualitet och relationer.
  • Sverige har varit pådrivande för den konvention som antogs under ILO:s internationella arbetskonferens 2019 om våld och trakasserier i arbetslivet. Konventionen fokuserar på våld och trakasserier i arbetslivet men inkluderar även våld i hemmet och dess påverkan i arbetslivet. Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som ska föreslå hur konventionen ska genomföras i svensk rätt.
  • Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att kartlägga befintlig kunskap om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi och hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer. Barnombudsmannen ska titta på såväl forskning som information från aktörer som möter barn och unga.

Presskontakt

Robert Englund
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.